Her insanın içinde vardır bir şair
Dile getiremediği bir şiir
Sığamadığı bir şehir
Ben sana şairdim, şiirdim, şehirdim
O yüzden bir sende yer edinemedim.